Posts Tagged ‘exhibitions’

The Third Space a multi layered city of informational data.

June 29th, 2017

The Thrid Space . Complexities. The Imaginary Cities at Bruges Museum 2015. Artwork By StanzaI made this series of artworks to represent global cites as re-mediated maps. They are the summation of patterns that we make and leave behind on the landscape. The artworks represent the scars on the landscape that we have created into by our actions. The cities we inhabit disclose our behavior in these systems. Exhibited at Brugges Museum Belgium. 2015. And TSSK Norway in 2014. The Thrid Space . Complexities. The Imaginary Cities at Bruges Museum 2015. Artwork By Stanza

In thinking and making these work, various other things start to be played out.  The concepts of the city of noise,  the control city of data, the living breathing city space. Within the series some also merge city data with other cities to create what I term The Third Space a sort of confused multi layered migrant city.  These images also play on the relationship of scale with the micro and the macro . Here is the city as living organism;  it’s alive, ever moving towards the edges of space, alive in a virThe Surface Skin . The Thrid Space . Complexities. The Imaginary Cities at Bruges Museum 2015. Artwork By Stanzaal sense.

Exhibition Titled. Herd Above The Noise. Installation of city sounds on 170 speakers

September 9th, 2015

Soundcities – Herd Above The Noise. Installation of city sounds on 170 speakers.

The installation can play thousands of sounds from around the world and is arranged like a map of the city the artwork is installed in. What you see and experience is a map of wires and cables including over 170 speakers, a custom made amplifier that are all used to make the installation. The installation can be changed to just focus on any given city ie London , Paris, Rome or the whole world. The installation features the use of soundcities.com database and live feeds with a new software system. The system works in auto mode if no one uses it or can users can interact and choose the sounds that get played on the speakers. (Its both interactive and generative)

Soundcities was the first online open source database of city sounds and soundmaps from around the world, using found sounds and field recording. The concept started in 1995 with various interactions. Stanza’s soundmaps have been online since 2000 and the Soundcities database since 2004.

French Text:

Le projet d’installation Soundcities s’inscrit dans le prolongement de la base de données interactive éponyme initiée par Stanza en 1995, pour apparaître sur le web en 2004 dans sa version actuelle, renouvelée en permanence. http://www.soundcities.com/ est la première base de données en open source rassemblant les sons des villes grâce à des captations sur le terrain, à des compilations de sources existantes, et ouverte aux contributions en ligne.

Soundcities By Stanza

Stanza Paintings

New Commission – Software system manipulates the real time transport data in London

May 6th, 2014

Syncronicity: Layers of Infinite Possibilities In A World Of Closing Borders.” manipulates the real time transport data to re-interpret the city fabric as an organic pattern based system. Synchronicity becomes a hybridized maze, a cellular and organic system which is presented to the screen. The artwork uses real time bus and tube data from real time transport data London. 3d portrait of Stanza  inside live London data.How will big data empower the system and does this added value allow more freedom or does it seek a more subversive form of control?

https://stanza.co.uk/sycronicity1/index.htm

Synchronicity, choreographs real time transport data of London to re-interpret the city fabric as an organic pattern based system. Synchronicity, choreographs real time transport data of London to re-interpret the city fabric as an organic pattern based system.

Stanza er en av kunstnerne som stiller ut under kunst- og teknologibiennalen Metamorf. Her er tradisjonelle intervjuredskaper avleggs.

May 3rd, 2014

Lyden av Trondheim

– Penn og papir? Du gjør det på gamlemåten, ser jeg.

Stanza er en av kunstnerne som stiller ut under kunst- og teknologibiennalen Metamorf. Her er tradisjonelle intervjuredskaper avleggs.

Det blinker og durer fra titalls små lys og propeller inne på visningsrommet til Trøndelag senter for samtidskunst. På gulvet ligger det et nett med ledninger, høytalere og elektroniske komponenter som sammen ligner en storby sett fra fugleperspektiv.

Britiske Stanza er en internasjonalt anerkjent kunstner som blant annet var en av de første til å bruke internett i kunstnerisk øyemed. Han har brukt ti år på å utvikle skulpturen «The Emergent City» til det den er i dag.

Gjør bylivet til kunst

– Skulpturen mottar informasjon fra sensorer jeg har plassert på forskjellige steder i Trondheim sentrum. Sensorene registrerer endringer i bymiljøet, det kan være lyder, lys, luftfuktighet og vibrasjoner, forteller han. Denne informasjonen visualiseres gjennom den elektroniske miniatyrbyen. Det er altså data, ikke maling, stein eller tekstiler, som er materiale hos Stanza.

– Gjør det at kunsten din fort kan bli veldig abstrakt?

– Egentlig ikke. Jeg skjønner at det kan oppfattes slik, men skulpturen behandler dataen den mottar og gjør denne lesbar, sier han, og forteller at skulpturen opererer på to nivå: Det første er det rent estetiske, det skulpturelle. Det andre nivået er det performative, hvordan Trondheim og byens innbyggere påvirker kunsten.

– Det er ikke selve teknologien, men det den registrerer, som er viktig. Kunsten er ikke her inne i dette visningsrommet, den er der ute, sier kunstneren og peker mot glassfasaden og gatelivet utenfor.

 

Større enn storebror

Et viktig aspekt ved Stanzas kunst blir dermed at den foregår i sanntid.

– Dette blir noe annet enn det å se «Mona Lisa», for eksempel. Der har du et uforanderlig verk i fastsatte omgivelser. Jeg bruker blant annet overvåkningskameraer fra London i denne installasjonen, som gir direkte bilder av hva som skjer i byens gater, forteller han.

Et annet sentralt tema er nettopp overvåkning og skillet mellom det private og det offentlige rom. Ideen om panoptikon, det at én eller få personer kan overvåke mange, blir aktualisert.

– Verkene mine kommenterer forskjellige fremtidsrettede scenarioer. Mennesker overøses i stadig større grad med informasjon, hele tiden. Jeg mener at vi må bli flinkere til å lese denne informasjonen fortere og forstå hvilken rolle hver enkelt spiller i denne sammenhengen, sier Stanza. Han beskriver et scenario der alt en person foretar seg når hun går ut av døren, hver eneste handling, bevegelse, lyd og vibrasjon, blir sporet, overvåket og kartlagt.

– Verden vi lever i er mye mer kompleks enn George Orwells opprinnelige visjon om at storebror ser deg. This is the Mother of Big Brother, slår Stanza fast.

Blikk for detaljer

Kunst- og teknologibiennalen Metamorf arrangeres nå for tredje gang. Temaet er «Lost in Transition».

– «Transition» betyr overgang. Små overganger skjer hele tiden i hverdagen vår, men vi legger ikke så ofte merke til forandringens gang. For eksempel ser vi at en blomst vokser, men vi er ikke i stand til å observere selve prosessen, forteller kurator Espen Gangvik. Biennalen foregår på Trøndelag senter for samtidskunst, Babel visningsrom for kunst, visningsrommet Rake og på Gråmølna, med 16 utstillinger i tillegg til konferanser og konserter.

– Utstillingen på Gråmølna er i stor grad orientert mot å undersøke mulighetene som teknologi kan tilføre kunsten. En av kunstnerne som stiller ut her er nederlenderen Marnix de Nijs, han har laget en interaktiv reise gjennom et landskap som er generert av fotografi folk har lagt ut på internett. Publikum beveger seg gjennom dette landskapet, som projiseres på en stor skjerm, sier kuratoren.

Et kunstnerpar som bokstavelig talt belyser små endringer vi ellers ikke legger merke til, er Evelina Domnitch og Dmitry Gelfand. På Babel viser de «Hydrogeny»; en installasjon bestående av en vanntank det strømmer hydrogenbobler ut av. Mens tanken produserer hydrogen, projiseres et laserlys mot den, noe som gjør at hydrogenboblene blir synlige for publikum, i et vidt fargespekter.

– Det ligger noe vakkert i dette med overganger. Det sies at det eneste som er konstant i universet er forandring. Vi er fortryllende fortapt i forandringens rom, mener Gangvik.

http://www.adressa.no/kultur/article9593901.ece

stanza city BIG DATA

 

New Commission For Watermans Arts Centre Artwork by Stanza using live surveillance images.

December 5th, 2013
Originally made in 2004 using director now available as an app. Specially commissioned by Watermans Arts Centre.

Originally made in 2004 using director now available as an app. Specially commissioned by Watermans Arts Centre.

 

 

Bus On Fire By Stanza 2011

Bus On Fire By Stanza 2011 C print on aluminium

Originally made in 2004 using director now available as an app. Specially commissioned by Watermans Arts Centre.

Originally made in 2004 using director now available as an app. Specially commissioned by Watermans Arts Centre.

Originally made in 2004 using director now available as an app. Specially  commissioned  by Watermans Arts Centre.

Artwork by Stanza using live surveillance  images. The software system mixes live networked feeds over time and allows different results to be made depending on use of the interface.  This software art various filters and fields and allows: Choice of camera. Time for each segment.  Slice horizontal or vertical.

Underpinning these artworks, are a whole series of potential problems about observation, surveillance, and the ethics of the control space. Imagine walking out the door, and knowing every single action, movement, sound, micro movement, pulse, and thread of information is being tracked, monitored, stored, analyzed, interpreted and logged

Stanza opens the Frequency Festival of Digital Culture festival hosted in the city of Lincoln.

November 4th, 2013

The Binary Graffiti Club by Stanza. Stanza opens the Frequency Festival of Digital Culture festival hosted in the city of Lincoln, with his participatory artwork The Binary Graffiti Club. On 18th October 2013 hooded youths in specially designed hoodies took to the streets of Lincoln. Moving around the city in groups The Binary Graffiti Club encoded the city with messages in binary code. The walls, pavements, and empty spaces were covered in over 101 unique and different artworks. An extension of the “flaneur” who wanders without aim The Binary Graffiti Club create new sense of urgency and agency as the city is reclaimed for cultural change.

The Binary Graffiti Club

The Binary Graffiti Club provides a platform to celebrate the pioneering spirit of digital innovation and culture through creative collision and socially engaged artistic practise. The Binary Graffiti Club inspires young people to see the city as canvas to create change. The artwork created represents the hopes and aspirations of young people set in various contexts.

The people have sense of agency—– people who can oppose systems—–free and uninhibited—– they are protective —– live in a melting pot of mixed social composition——– strong independent minds —— prepared to challenge. The participants are  engaged in this spirit of challenge, independence, and global connectivity and leverage this into a future vision.

A selection of artwork represents subliminal messages to reclaim the city and public space as a shared environment which places our youth at the focus of future development.

You can also Commission – The Binary Graffiti Club.

 Graffiti from the 101 Artworks made In The City of Lincoln

https://www.stanza.co.uk/binary_club/index.html

 

 

 

Stanza surveillance based installation exhibited at Alternativa In Poland

August 8th, 2013

An installation by British artist Stanza using live CCTV will be on show in Poland for five months in 2013.

Urban Generation is a data artwork using real time networked cameras. The networked channels are always on, and therefore, the artwork is always changing. It depicts a constant and evolving view of the urban landscape and its inhabitants exploring the emotional state of the metropolis. The artwork considers a world of universal surveillance. The artwork collects live feeds from 200 cameras in London in real time and reworks these video streams into multi-layered visual structures.

Pro­fes­sio­nal pre­view May 23, 2013
Offi­cial ope­ning May 24 at 7pm – November 2013

A city is never fini­shed they say. The making of a city is always con­nec­ted to a futu­ri­stic appro­ach. The metro­po­lis we envi­sion won’t per­haps be the one we are to inha­bit. The plan­ned future of the city impli­ca­tes all aspects of dwel­ling, enco­un­ters, poli­tics, leisure and access to know­ledge.

The Alter­na­tiva 2013 cura­tors have taken on the urgent sub­ject of city plan­ning and its ide­olo­gies as well as the eve­ry­day tac­tics of dwel­ling and inha­bi­ta­tion in it. Loca­ting its prac­tice in the heart of the Gdansk Shi­py­ard, Alter­na­tiva 2013 is both a result of rese­arch as much as a mat­ter of con­cern for us.

Taking Gdansk as a point of depar­ture but not limi­ting the project’s reach to just one loca­tion, „Till Tomor­row!” appro­aches the sub­ject of city plan­ning as an ide­olo­gi­cal one. The XIX cen­tury defor­ti­fi­ca­tion of Gdansk was the first of seve­ral sub­se­qu­ent demo­li­tions for both poli­ti­cal and eco­no­mi­cal cau­ses, reali­zed and unre­ali­zed moder­ni­za­tion plans, which have mir­ro­red the often-??turbulent poli­ti­cal shi­fts. This very par­ti­cu­lar case study is thus an oppor­tu­nity to begin a bro­ader debate on the question:

stanza art installationStanza exhibits: Urban Generation; trying to imagine the world from everyone else’s perspective, all at once”.

https://www.stanza.co.uk/urban_tapestry/index.html

Urban Generation; trying to imagine the world from everyone else’s perspective, all at once”. by Stanza

Artwork By Stanza Using CCTV

 

 

Three Upcoming Exhibitions By British artist Stanza

March 14th, 2013

Three Upcoming Exhibitions By British artist Stanza FALMOUTH Tremough Campus, Penryn, Cornwall, TR10 9EZ Exhibition dates: 13th – 24th May 2013

Presenting Two Works:  A World of New Possibilities

The Singing Trees of Tremough

StanzaThis is a real time singing tree made from data in the and around the tree in situ in real time. The signing Tree is made using data collected from the environment  using loads of motes sensors I have customised. And a new suite of software V2 has been made that helps the tree sing. The tree becomes virtual, dynamic, and encoded. The artwork disloses the underlying data that we see thats is changing all the time in front of us. I am making a custom made speakers system all wireless to run off solar power with back – up batteries for the new version of the Tree sonification which uses real time environmental data.

Wyspa Institute of Art and Alternativa International Visual Arts Festival. Gdansk, Poland
May 24 until October 16th.

Presenting:- Urban Generation; trying to imagine the world from everyone else’s perspective, all at once.  Urban Generation explores the emotional state of the metropolis and considers a world of universal surveillance. The artwork collects live CCTV feeds from 300 cameras in London in real time and reworks these video streams into multi-layered visual structures. The channels are always on, and therefore, the work is always changing – it depicts a constant and evolving view of the urban landscape and its inhabitants. This hasnt been shown for a while and the software has been checked and now uses more than 300 cameras around the city in real time. Awesome. Realy looking forward to  my first exhbition in Poland. https://www.stanza.co.uk/urban_tapestry/index.html

stanza_art_installationWATERMANS. 40 High Street, Brentford, West London, TW8 0DS  Opens 31 st May Close show 26 th July Presenting:- I am excited about showing this in London for the first time. A new version of. “A Life In The Emergent City” which captures the changes over time in the environment (city) and represents the changing life and complexity of space as an emergent artwork. Capacities goes beyond simple single user interaction to monitor and survey in real time the whole city and entirely represent the complexities of the real time city as a shifting morphing and complex system. This version is bigger better and promises to be a little bit different.

stanza_artist-007What you see is a sculpture which represents the emergent properties of the environment where the sensor network is situated. Also on show will be several other new hybrid “involvement”s which will be presented during the exhibition.

stanza artist capacities

 

 

 

 

 

 

British artist Stanza wins SHARE PRIZE 2012 in Torino for Capacities. A piece of work using real time data of the city.

November 1st, 2012
The British artist Stanza  wins SHARE PRIZE 2012 in Torino for Capacities. A piece of work using real time data of the city. This artwork captures the changes over time in the environment (city) and represents the changing life and complexity of space as an emergent artwork. Its an artwork about the internet of things, smart cities and connecting spaces.
British artist Stanza In Italy

Jury Statement

What is the role of art today, in this moment of social transition towards the city of the future? It was from this perspective that the artists interpreted the theme Open Your City, exploring the key concepts word by word. The short-list of the Jury reflects the reappearing artistic interpretation of the modern urban landscape as system, where the solid element is replaced by the message, the information and the database, a real, but dematerialized city. Artists have been short-listed by an international jury, consisting of Simona Lodi, Carlo Ratti, Bruce Sterling and Mirjam Struppek, on the basis of the artistic value of their work and its relevance to the Share Prize theme.

Capacities: Real Time Complex – Connected Cities by British artist Stanza is an installation dedicated to the complexity of life in an environment. Changes in each of the spaces are monitored in real time, as they give rise to constant tensions, highlighting the behaviour of complex systems and the emergent properties that appear. In this case the organism is the city and not the single individual; it is the entire urban habitat as a whole, revealing its nature as a multifaceted system. The installation is the real-time mirror image of everything that changes, gathering huge amounts of data that are transformed aesthetically into a physical copy of the city, made up of cables, lights and sensors that represent shifts in environmental parameters measured numerically. The obsessive focus is on the observation of environmental data by gathering measurement on temperature, light, atmospheric pressure, noise and the sounds of the city outside the museum. Gathering digital data on the environment has become an art, and art has become a data set rather than a collection of molecules. The short-list of the Jury reflects the reappearing artistic interpretation of the modern urban landscape as system, where the solid element is replaced by the message, theinformation and the database, a real, but dematerialized city.

Le parole OPEN YOUR CITY sono la traccia tematica che ha guidato la mostra di Share Prize. Il premio ha come obiettivo scoprire, promuovere e sostenere le arti in epoca digitale. La selezione delle opere finaliste della mostra è dedicata agli artisti che interpretano l’innovazione come linguaggio di espressione artistica, in ogni modo e forma. Una giuria internazionale composta da Simona Lodi, Carlo Ratti, Bruce Sterling e Mirjam Struppek hanno scelto gli artisti in base all’aderenza al tema e al valore estetico dell’opera.

Dichiarazione della giuria

Quale è il ruolo dell’arte, in questo momento di transizione sociale verso la città del futuro? In quest’ottica gli artisti hanno interpretato il tema Open Your City, sviscerando le parole chiave. La short-list della giuria riflette l’interpretazione del riapparire artistico del paesaggio urbano moderno come sistema, dove l’elemento solido è sostituito dal messaggio, dalle informazioni e dai database, una città reale ma smaterializzata.

Capacities: Real Time Complex – Connected Cities dell’artista inglese Stanza dedica la sua installazione alla complessità della vita in determinato ambiente. Ogni ambiente è sottoposto a cambiamenti continui che sono monitorati in tempo reale. I cambiamenti portano continua tensione e stressano il concetto di linearità ed evidenziano le emergenze che compaiono. In questo caso l’organismo è la città e non il singolo cittadino ma l’intero complesso urbano, tracciandone il profilo come sistema multiforme. L’installazione è lo specchio in real-time di ciò che si modifica, raccogliendo grosse quantità di dati trasformati esteticamente in una copia della città ma fatta di cavi, luci e sensori che esprimono il passaggio degli elementi ambientali raccolti in forma numerica. L’attenzione insistente è osservare i dati ambientali raccogliendo la temperatura, la luce, la pressione atmosferica, il rumore, e il suono della città fuori dal museo. Raccogliere elementi numerici che riguardano l’ambiente è diventata un’arte e l’arte e’ diventata un insieme di dati piuttosto che un insieme di molecole.

https://www.stanza.co.uk/capacities/index.html

 

 

Touch screen artwork exhibition In Madrid 2012. The VIDA retrospective,

May 31st, 2012

The installation called  The Central City has 15 touch screens built in towers blocks which are all interactive. On the floor is a generative map of the city of Madrid.

Stanza The Central City Installation

ARTE Y VIDA ARTIFICIAL – VIDA 1999-2012

El concurso de Arte y Vida Artificial VIDA fue creado por Fundación Telefónica en 1999 para promover la creación artística basada en las nuevas tecnologías y se ha convertido en uno de los premios artísticos de mayor prestigio en el encuentro entre el arte, la ciencia y la tecnología.

A lo largo de sus trece ediciones VIDA ha premiado obras artísticas desarrolladas con tecnologías de vida artificial y sus disciplinas asociadas como la robótica, la inteligencia artificial, los algoritmos caóticos, los virus informáticos, la biotecnología, los entornos virtuales o la escultura sonora y se han presentado 1.478 proyectos procedentes de más de 50 países.

La presente propuesta expositiva, comisariada por KarIn Ohlenschläger, deja patente la evolución del concepto de vida artificial en relación al arte y la existencia de distintos modos de indagar y afrontar el diálogo entre arte y nuevas tecnologías.Algunas de las 23 obras expuestas simulan la evolución y los comportamientos de los sistemas vivos en soportes digitales y animan materiales inertes. En otras, se acometen de manera decidida la manipulación y transformación de la materia viva. Con ello los artistas nos hacen partícipes de la reflexión sobre qué es la vida.

La exposición también permite explorar la convivencia entre distintas especies naturales y artificiales, entre lo físico y lo virtual, entre lo orgánico y lo tecnológico. Estas experiencias aproximan la vida artificial a nuestro entorno cotidiano.

Stanza The Central City Installation

Se muestran obras que afrontan los valores éticos y simbólicos del avance de diversas ramas de las ciencias y crean conexiones entre el arte, la ciencia y la conciencia social, política, económica y cultural.

El recorrido por la exposición se articula en cinco secciones que nos llevan desde la escala nanométrica del ADN hasta la dimensión planetaria de la vida : El código de la vida ); Robótica: orden e insumisión;, Sistemas simbióticos; la vida es comunicación y Membranas sensibles.Here are some images from the recent exhibition in Madrid for Vida. The installation called  The Central City has 15 touch screens built in towers blocks which are all interactive.  On the floor is a generative map of the city of Madrid.

Stanza has exhibition of artwork In Madrid 2012, The VIDA retrospective,

In Search of a Digital Masterpiece (or Two): Stanza

May 31st, 2012

Abstract.

In Search of a Digital Masterpiece (or Two): Stanza

By Maria Chatzichristodoulou [aka Maria X]

This article (5000  PUBLISHED BY MIT PRESS) discusses Stanza’s artistic practice in relation to the ever-contested, severely loaded and perpetually evasive concept of the ‘masterpiece’ to ask: Are there any digital artworks that can be said to merit the title of a masterpiece? (Paul, 2011). And, can Stanza’s works be described as such?

Stanza is an internationally recognized, award winning digital artist, pioneer in his use of technology in the arts, who boasts a vast and diverse body of work that spans a range of practices, techniques and media: from prints, video and net art works, to interactive installations, responsive environments, generative art and complex digital ecosystems. The thematic strands, aesthetics, and affective impact of Stanza’s work have remained remarkably consistent over the years, dealing with issues such as urbanism, solitude and surveillance culture. His practice, nonetheless, has undergone significant shifts, moving from the creation of linear, object-based works such as prints and videos, to large-scale compositions of (a)live, open-ended, permeable, and unpredictable systems.

On my way out of the Thursday Club event I encountered digital artist Stanza an artist whose practice I have been enticed to follow since the late 1990s, when he contributed generative artworks of the Amorphoscapes series and the net art piece The Central City to the Medi@terra art and technology festival I was co-directing at the time (Athens, Greece). Stanza is an internationally recognized, award winning digital artist, pioneer in his use of technology in the arts, who boasts a vast and diverse body of work that spans a range of practices, techniques and media: from prints, video and net art works, to interactive installations, responsive environments, generative art and complex digital ecosystems. He started creating and presenting work in the mid-1980s with pieces such as Artitextures, a multi-monitor video art installation (originally made as video wallpaper) presented at the V2_ Institute in Den Bosch, Holland (1986); and the Conundrum video, shot in the grey cemented mazes of South London and heavily aesthetisized in postproduction (1987). Both works use city images and sounds to reflect upon fractured urbanity, communicating a sense of cultural discontinuity and emotional isolation within a post-industrial urban landscape. Though the thematic strands, aesthetics, and affective impact of Stanza’s work have remained remarkably consistent over the years, dealing with issues such as urbanism, solitude and surveillance culture, his practice has undergone significant shifts: he has moved from creating linear, object-based works such as prints and videos, to (often grand-scale) compositions of (a)live, open-ended, permeable, and unpredictable systems characterized by a state of flux.

full essay over at MIT  press

www.stanza.co.uk/about/essays/STANZA_LEA_03.pdf

 

 

 

Stanza artwork installation The Central City in Madrid May 2012

May 1st, 2012

The Central City gets dusted down by Stanza  for Vida Retrospective in Madrid from May 8th for six months. Hundreds of sections of this art labyrinth will be exhibited on 15 touch screens built into towers blocks as a large scale interactive installation (see below). Stanza will be showing all the Central City projects and sub projects. It’s a labyrinth, a “city” of interactive artworks themed around the life of the city and using patterns maps and city data.

Stanza Installation The Central City

Stanza Installation The Central City (Set up in Progress)

Stanza Installation The Central City

Stanza Installation The Central City (Set up in Progress)

Artworks using data and the artists DNA sequence 2004 – 2006. By Stanza

February 22nd, 2012

Genomixer DNA artworks By Stanza Artworks using the atists DNA

stanza_dna_lifeformsGenomixer ….a database of dna code. A completely new online experience. A series of online artworks inspired by the human genome sequence and developed from dna profile which are sequenced from the artists blood. The online artworks are investigations into genetic codes mapped and re assembled online. The artwork series enables a cross reference all the code on the genome sequence allowing you to intermix or breed your own variable of me; you can look at the new mix of chromosomes in real time; on line.

To make these works my dna was sampled to make metaphases, g-banding and full profiles of chromosomes. Samples of my dna currently resides in my freezer ready for cloning. Works are enabled by dna code extracted from my blood. The sounds and images of code make audio visual self portrait versions.

Artworks using the atists DNA

stanza dna metaphase painting 2002

stanza dna metaphase painting 2002

It seems likely with the advent of self dna tests the emergence of this type of DNA test will be prolific. This data can be recorded into the genomixer database and saved. That is, each independent user will have there own personal online audio visual experience based on there unique genetic code and because they have the option to save it this means they can also see and listen to other users results. In other words this is a giant open source audio visual labyrinth and database. The system uses a generative audio system that can play interactive non linear audio over the net. The sounds are mapped to the genetic codes. Genomixer is a complete audio visual online generative system. Code representing code generated by code made from blood. Stanza 2004

Genomixer ….a database of dna code.

Artworks by Stanza about Surveillance art and privacy.

June 9th, 2011

Artworks by Stanza that in some way deal with surveillance and privacy. Over the last ten years I have a made of  twenty artworks and large installations that survey my interest in privacy , control space, and surveillance. This also  overlap with my interest in cities, environmental monitoring and the building as display space. It seems to make a nice online exhibition. ( see below)

Main artworks using CCTV surveillance and notion of control space.

stanza_art_installation

Urban Generation; trying to imagine the world from everyone elses perspective, all at once 2002. Multiple CCTV cameras are accessed randomly in real time to make an urban tapestry. What you see is an evolving, generative artwork. These images are from taken London, and they happen as you see them, in real time. The installation versions of this work can be presented in art galleries using projectors or plasma displays. https://www.stanza.co.uk/urban_tapestry/index.html

Baa Ram Ewe…to your clan be true. 2008 This artwork performance focuses on local environmental concerns using ad hoc wireless networked devices for environmental monitoring. In this case the dozen sheep collect and send data about the environment, and respond to the space as a collective as they move about. The sheep monitor the environment in real time, generate sound, and send data to a server (online or offline) where this data is interpreted  visualized and sonified in situ using custom made software. https://www.stanza.co.uk/sheep/index.html

Public  Domain 2010. This project investigates the real time gallery space and the experience of the gallery visitor as they interact with artworks and with each other. The artwork explores new ways of thinking about interaction within public space using data gathered from new technologies. The visitors are “performers” whose movements can be tracked.  The patterns, movement, and exchanges of data in the real space, can be measured and interpreted as an emergent social space and used to make new artworks.  https://www.stanza.co.uk/public_domain_outside/index.html

“Visitors to a Gallery- referential self, embedded”. 2008 The gallery surveillance system embeds the visitors to the gallery inside the artwork. CCTV in public spaces. This artwork uses the live CCTV system inside an art gallery or any public space to create a responsive mediated architecture. Custom made electronics and sonar sensors are placed to create an installation in the gallery space. Visitors to the main upper gallery control the CCTV feeds by their own movement in the space. The piece becomes a semi performative controlled system. The proximity to the main ultrasound sensors affects the aesthetic of the image. https://www.stanza.co.uk/cctv_web/index.html

Public Domain 2005. Is an artwork using live CCTV cameras given away to members of the public. The project places real time CCTV feeds online, creating a randomised narrative of the city landscape and its population. The images are grabbed and placed online and mixed in a unique and custom built software surveillance suite. This first version used ten cameras in Nottingham in 2005. https://www.stanza.co.uk/publicdomain/index.html

Sonicity. 2010. This artwork explores new ways of thinking about interaction within public space and how this affects the socialization of space. The project uses environmental monitoring technologies and security based technologies, to question audiences experiences of the event and space and gather data inside the space. The project also focuses on the micro-incidents of change, the vibrations and sounds of the gallery using wireless sensor based technologies. https://www.stanza.co.uk/sonicity/index.html

Capacities. 2010. This project leverages the real time gallery space and the experience of the gallery visitor, using data gathered using these new technologies. The objective is to explore new ways of thinking about interaction within public space and how this affects the socialization of space. The project uses environmental monitoring technologies and security based technologies, to question audiences experiences of the event and space and gather data inside the space. https://www.stanza.co.uk/capacities/index.html

Public Domain: III. 2010. Continuing the series of investigations into the uses of CCTV to extend space and invoke impressions of transparency with architectural space. Here to extend the architecture of the building and extend it into the city. The artwork includes the performative aspect of those being watched as can be displayed inside the work. https://www.stanza.co.uk/CCTV_publicdomain/index.html

Stanza Artwork Live CCTYV

Stanza Artwork Live CCTYV

DATA DATA DATA  II. 2010 Made from the data that is collected from the sensors (usually across the city) or inside a building or a gallery. I have two networks of sensors which collect this data, all this is then published online. This is an art project that gives information about the fabric of our cities. By embedding the sensors like this we can re-engage with the urban fabric.  https://www.stanza.co.uk/data/index.html

“We have nothing to hide only to lose”. 2010 A performative piece using CCTV systems. The CCTV follows the artist around the building in the depths of the night and the result is projected outside in the city. https://www.stanza.co.uk/CCTV_performance/index.html

Stars of CCTV.  2007

These are the Stars of CCTV.  These images represent a portrait of England since the start of the CCTV imaging revolution.This image represented the start of the CCTV revolution. Since then we have seen CCTV cameras placed all over the United Kingdom for our “safety”, without any real debate about the ethic and accountability of surveillance in public domain space.

https://www.stanza.co.uk/stars_of_cctv/index.html

YOU ARE MY SUBJECTS. 2005. This online networked artwork uses live real time data from a camera in NYC . What you are seeing on the screen is happening in New York as you see it in real time.  Someone is always watching you in a world of total surveillance culture. This artwork deals with the aesthetics of CCTV and the voyeuristic notion of who controls the data and who has access to the data. Millions of hours of CCTV are watched in private in closed off networks. “You Are My Subjects”, turns CCTV images into artworks. https://www.stanza.co.uk/i_spy/index.htm

The World Is Watching, The World is Waiting. 2005 This artwork is networked, its real time, and its taking images in the present and representing them to you online as a media visualisation of the whole world. The software system uses over five hundred cameras are take the information and arranges the present time in a continuous flow.https://www.stanza.co.uk/watching_world/index.html

Stanza: CCTV Media Visualisation 2005. Large print On Canvas.

Stanza: CCTV Media Visualisation 2005. Large print On Canvas.

Timescapes 2004 -5.

Artworks from live media visualisations. Most of these are now large original artworks on canvas available for sale and exhibition. These images or mediascape are made from my software system that gathers images live from any webcam in the world. At your descretion it cuts them up them up to make time shift mediated artworks.

Artworks by Stanza

https://www.stanza.co.uk/timescapes_web/Public_Domain_Event_Space/index.html

https://www.stanza.co.uk/timescraper/index.html

‘america is bleeding’ – 2005 The computer manipulates the real time experiences and life of NYC as it unfolds. The city and its population are all actors in this real time play. Keywords: Visualisation, data, mediascape, net art, real time, CCTV, https://www.stanza.co.uk/new_york_stories/index.html

Syncronicity By StanzaUrban Rhythms. Searching for the soul of the city. 2004 A networked real time experience of a city. The artwork collects cctv feeds from around city in real time. These real time images are fed into a software system where a series of specialized channels rework these images. The channels are always on, and always changing, a constant view of world cities changing and evolving around the clock. https://www.stanza.co.uk/spain_cctv/index.html

“Global…Never the same again always different….forever.”2004. A 3d web sculpture being transformed in real time with live data from around the world. This is being updated from webcams around the globe in real time. ‘Never the same again always different….Forever’, uses CCTV and web cams which offer readily available sources of continuous visual data from our environment and world cities. This work turns the notion of surveillance upside down, since in this work we are all watching everybody and opens up a question about the legality of the imagery. https://www.stanza.co.uk/global/index.htm

‘Blue Skies’, 2005 Uses CCTV cameras on the roof of the Watershed Media Centre in Bristol England. This is an online surveillance system using three cameras to monitor the sky above. Blue skies acts as a metaphor using new networked technologies that are generally used to observe people in society that might be engaged in criminal activity. https://www.stanza.co.uk/blue_skies/index.html

“The World Turned Upside Down”: 2007 This artwork was online from 24.9.2007 until the leaves fell in my garden on 12.12.2007.After that only documentation will exist, which is below.  This artwork is available as an installation for exhibitions.  https://www.stanza.co.uk/cam/trees_web/index.html

Seeing Through Walls. 2007. This installation using CCTV to open up the space to  play tricks and to  see through walls Commission idea for the Olympics 2012. This installation uses CCTV to open up the space to play tricks and to see through walls. https://www.stanza.co.uk/fake/index.html

“Monument” 2007. Robotic sculpture and CCTV systems to replace Eros in Picadilly London.The CCTV captured get replayed onto all the giant screens all over London. The robotic arms move and the CCTV cameras come down and say hello. They capture your image and relay the image to banks of screens across the city and online. https://www.stanza.co.uk/monumnent/index.html

DATA DATA DATA by Stanza 2008. This artwork is networked, its real time, and its takes data from a wireless sensor network that is placed in the real space. The old world of modernism was a world of fluids and gases atoms and molecules. This world is now a world of numbers. As we move about our interactivity affects the environment and this change is captured by a wireless sensor network. Real time artwork.  Technical note this can work in a gallery ( online over the internet) to represent the space (gallery or city) as numbers. https://www.stanza.co.uk/datacity/index.html

Soul 2004 -06. Soul is an artwork created to represent the ‘soul’ of the city that captures live data and visualizes the results as a piece of sculpture in a constantly evolving data sculpture. It is presented on a unique display technology, this is a 3 meter globe. Soul is a site specific work placed in urban space.The results of the installation are also viewable to a global audience as an online networked generative experience. Real time images are fed into a software system where a series of specialized channels rework these images to create unique visuals. The channels are always on, and always changing, a constant view evolving around the clock. The data is never the same, it is always changing. https://www.stanza.co.uk/soul_globe/index.html

“This England: A Green and Pleasant Land”, 2005. These pastoral landscapes and seascapes are real time paintings. Instead of CCTV watching our movement in urban space these cameras point out to the landscape or towards the sea. Typically this subject matter was the focus of the ‘Old Masters’. The digital landscape is fused with an ever changing present. https://www.stanza.co.uk/thisengland/index.html

Alpha to Omega 2006. Gathering images live from any webcam in the world that happens to be pointed or focused at the weather. The images are updating from around the globe in real time. https://www.stanza.co.uk/weather_another/index.html

Syncronicity 2008. This work developed out of my research fellowship at goldsmiths college.This is a live visualisation of a hand drawn city. Dozens of hand drawings are being walk on by small robots. The real space made as a visualisation. A special camera system, makes these digital images in the gallery space. Prototype was tested in Plymouth arts centre 2008. https://www.stanza.co.uk/syncronicity/index.html

 

FREEZONE 2005 Is a unique global company offering short holidays.  All bio chips, ID cards, GPS, will be neutralized at the door for the duration of the stay. Obviously “they” will know you are in Feezone, but what you do is up to you. FREEZONE The global “mother of big brother” will create a giant sensor net. The virtual world of databases will be connected via our electronic gadgetry. The giant sensor net of embedded chips, CCTV, bio tech and the internet will all be available to all via Earth pro version 10.2.  https://www.stanza.co.uk/ideasrus/freezone.html

Artworks by Stanza Publicity. 2004 Publicity is an artwork about the Surveillance of public domain space utilzing the CCTV systems in place and manipulating the CCTV feeds. A series of codes manipulates the CCTV of the building and created a new relationship with public domain space. This artworks questions who owns the data and who is watching us in these spaces. Most buildings have CCTV and they use it to observe the people inside the space, ie the public. https://www.stanza.co.uk/publicity/index.html

Stanza making things that occupy space.

November 30th, 2010

Much if not most of his work over the last twenty five years has been concerned with the city and with real-time technologies of surveillance and information and has often involved using and even making electronic devices.  In 2009 he did a residency at Lanternhouse in Cumbria,  near to the Lake District,  in which he applied some of the same techniques as he has used in relation to city life to more rural contexts. Yet this bucolic interlude was an exception to the normal location of his artistic practice.

Yet I would like to claim that Stanza presents an exemplary form of art as craft, in the sense that he takes the materials of our current technologised culture and materially engages with their possibilities in order to reflect upon what it means to be living in that culture. What is particularly interesting about Stanza’s work is that he understands how to use in creative and novel ways a whole range of tools and technologies, which, along with his prodigious rate of production, means that his output is a kind of map of shifting technological realities and possibilities. He groups many of his artworks over the last twenty five years under the rubric The Emergent City Projects.

stanza_music-_performance

Image: Stanza Music Performance with touchscreens: 2004

Stanza artwork above 2004

In the mid-1980s he was making music videos about ‘cities, networks and urban situations’ using ‘VJ decks and experimental TV techniques’.  In 1989 he started a series of monochrome paintings of cityscapes, based on his own photographs, entitled Control… In 1997 he started Central City…….

In a situation where the virtual realm becomes more and more the place where we, in the so-called developed world at least, work and socialise, the material, lived environment of the city becomes a locus of greater authenticity, much as the rural landscape did during the period of industrialisation. Yet, much as representations of the countryside in the 19th century were often made with much more awareness of the social and ecological issues than we now imagine,

Stanza’s work does not romanticise the city. He portrays it as a complex, informational space, networked by different complex systems, some visible and some invisible. He also makes the work in the most direct sense; he is a maker, a craftsperson, who knows how to program, how to use live video feed, and how to build robots, and sensing devices.

Above all he knows how to use and to work with the technologies of real-time computing and visualisation that have become an increasingly important part of our technologised culture.

To a certain extent Stanza’s practice and that of others like him, embodies the idea of ‘immaterial labour’ and the ‘social worker’ as discussed by, among others, Antonio Negri and Michael Hardt.

In the context of a capitalism increasingly dominated by information technology Hardt and Negri distinguish between two forms of the ‘immaterial labor of analytical and symbolic tasks’, on one hand ‘routine symbolic tasks’, and ‘creative and intelligent manipulation’ on the other (293). They claim that, inasmuch as such labour necessarily involves cooperation prior to its subsumption by capital, it seems to ‘provide the potential for a kind of spontaneous and elementary communism’ (294). Hardt and Negri have been widely criticised for the naivety of this statement. What might be claimed is that immaterial labour does offer a new model of craft production as opposed to the dehumanising mass production of industrial capitalism.It seems to me that the work of Stanza offers us a model of not just an artistic but also an ethical engagement with technology, at a time when such a thing is, I believe, increasingly needed. His work does not comment on, for example, surveillance technologies or sensing technologies, or other public manifestations, in a political or polemic manner. Rather it engages in what they might be for, how they might be used, in ways that explore their meaning and potential beyond the obvious kinds of use. As such he works against the cool aesthetic of much work made with such technologies.

By contrast with the reticent of such stuff, Stanza produces an abundance of vivid, complex, often baroque work that is unashamedly aesthetic in the sense of being concerned with the sensually beautiful. In this he is like Ruskin’s gothic builder, whose love of variety and for beauty for its own sake was, for Ruskin, evidence of his freedom, as compared to the ‘enslaved’ worker, endeavouring to produce regular perfection. The modern equivalent to such an enslaved worker might be an artist committed to a conceptual programme of work as much as it might be a computer programmer endeavouring to find the most economical and ‘elegant’ solution to a logical problem. That said Richard Sennett’s book on The Craftsman explicitly claims that programming can be a craft and offers the example of Linux programmers.

stanza artist

Image: Detail from live CCTV software system by Stanza 2005.

Stanza artwork above 2005

The difference between Stanza and the Gothic craftsman discussed by Ruskin is that the latter works spatially, making things that occupy space and endure, unchanged over time.

Stanza works in time, in the sense that he manipulates real-time and time-based  technologies such as CCTV cameras.  He does not so much ‘sculpt time’ as Andrei Tarkovski described the process of film making, as ‘craft time’. In the context of a culture in which time has increasingly become a commodity, this crafting of time takes on a more pressing and even political dimension.

Charlie Gere

Head of Department

Institute for Cultural Research

100 Imaginary Cities made of metal.

June 19th, 2010
 Imaginary Cities

Stanza artwork. Imaginary Cities. 2010

One Hundred  Imaginary Cities.  One of one hundred cities made in metal.  Based on simple code but made by hand.  Exploring the relationship between the analogue and the digital.

So far  I  have exhibited them at Flux Studios South London and I have just exhibited them as part of Camberwell Arts Week London as a installation of the floor and at Lanternhouse international.

 Imaginary Cities 2010

Stanza artwork. Custom made city. 2010